Zugligeti „Niche” Camping – Budapesta

Am revenit cu filmul facut pentru cei care ne-au fost gazde bune in Budapesta.

http://youtu.be/4EaT4Oguez8

Bogdan 05-04.2013

end soft design